M a r i a n n e

   B Y E 

  G R A N H E I M

 

     M E Z Z O S O P R A N

 

T I L B A K E M E L D I N G E R

"Hun synger til den innerste strengen"

Gerd Fredriksen, publikummer

"Det er et helt fantastisk nivå på henne - både vi og juryen fikk helt hakeslipp"

Håkon Samuelsen, Klassisk julekonsert

(Hamar Arbeiderblad)

N Y H E T E R

Høsten 2017 begynte Marianne på sin mastergrad i utøvende klassisk sang ved Norges Musikkhøgskole, under prof. Svein Bjørkøy. I løpet av 2018 har hun konsertert i store deler av Norge, og i juni ble hun fast ansatt som alt i Det Norske Solistkor, som ledes av Grete Pedersen.

D E T   S K J E R​

N O V

18

18. november, 2018


Kjell Marcussens OFFICIUM

Vera Talerko, sopran

Marianne Bye Granheim, alt

Andruis Bartkus, tenor

Aleksanser Løe Myrling, bass

Ensemble International

Akademisk Korforening

Universitetets aula

D E S

01

1. desember, 2018

BACH: JULEORATORIET

Guro Hjemli, sopran

Marianne Bye Granheim, alt

Masashi Tsuji, tenor

Peder Arnt Kløvrud, bass

Hof oratoriekor

Nivalis barokkorkester

Dirigent: Ole Karsten Sundlisæter

Eidskog kirke 1.des og Hof kirke 2.des