L y t t

"But who may abide the day of His coming?" Fra Messias  (G. F. Händel)

"Blå salme" (E.Bye/ H.Sommerro)

Med Maria Spikkeland, klaver

"Drøm"   (E. Bye/ H. F. Jacobsen)
Med Ragnhild Bye Lütken, sang, Annbjørg Lien, nøkkelharpe, Hans Fredrik Jacobsen, gitar. Fra platen "Fight Apathy"

J. Brahms: "Alto rhapsody"

Klaver: Ivar Anton Waagaard